دریاچه هامون – سایت گردشگری ایران

در میان سایر موارد، یک روده متعادل شامل میکروبهایی است که پیام رسان های شیمیایی ترشح کرده که به سلولهای سیستم ایمنی (T Cells) اجازه می دهند ما را در برابر عوامل بیماری زا ( میکروبهای مهاجم) و مواد مضر خارجی محافظت کنند. همچنینگروه تحقیقاتی بیماری¬های التهابی روده به تنظیم و تهیه بروشورهای آموزشی هم برای بیماران و هم برای پزشکان مبادرت می-ورزد. برای کنترل بیماریهای التهابی روده، معمولا از داروها استفاده میشود. این دریاچه حاوی 20٪ از کل ذخیره آب شیرین منجمد نشده در جهان بوده و گفته میشود که بزرگترین منبع آب شیرین جهان است.

نهر بلخ که بخوارزم منتهی میشود. آنچه از همه عجیب تر و فوق العاده جالب توجه است همانا چاهی است که بر فراز کوه در عرض راه قلعه در دل سنگ ها حفر گردیده و مخصوصاً حفر این چاه به عمق پاین خیلی زیاد می باشد. «زیر زون رادیولیتی » (تریاس پسین – کرتاسه پسین)که از باختر تا قبرس و از خاور تا عمان (حواسینا ) ادامه دارد در ایران ، این زون در نواحی کرمانشاه جنوب ازنا ، شهرکرد ، اقلید و نیریز برونز دارد.

مساله دیگر، عرف بین الملل است که سالی دو میلیارد متر مکعب آب به صورت قطری وارد تالاب هامون میشد و تالاب هامون نیز مشترک است و ایران و افغانستان هر دو باید از منافعش بهره ببرند، اما متاسفانه مذاکرات و دیپلماسی آب در ایران بسیار ضعیف و نگران کننده است. آبی زیبا رنگ آب در دریا و تعداد زیادی از جزایر – این از ویژگی های متمایز دریاچه آرال می باشد.

دارای یک برجستگی تاریخی خاص است و دلیلی نیز جز این ندارد که این سد اولین پروژهی چند منظوره از نوع خود در میان پروژههای رودخانه ایست. ویژگی های یگانه دگرگونی در هر دو دگرگونی ، چند فازی بودن آن است که از روندی ویژه پیروی می کند به گفته دیگر در هر دو دگرگونی سنگ ها پیش از چین خوردگی به گونه ای ایستا دگرگون شده اند و سپس در روند چین خوردگی نیز بر گوارگی تازه در آنها به وجود آمده که پاراژنز دگرگونی ایستا را تحت تاثیر قرار داده است اما به رغم شدت تحولات ، هنوز پاراژنز اولیه به جا مانده است در پی دگرگونی دینامیک ، نوعی دگرگونی گرمایی از نوع همبری مشخص است که در نقاطی بر روی دو حادثه پیشین اثر گذاشته است .

دیگر مناطق سنندج -سیرجان ، به صورت فرابوم بوده اند .جدا از انباشته های فلیش گونه ، بخش ناچیزی از سنگ های ترشیری سنندج – سیرجان ازنوع آندزیت و آذر آواری های وابسته ، به سن ائوسن هستند که به ویژه در حوالی سنندج ، شمال کرمانشاه و حاجی آباد رخنمون دارند افزون بر فعالیت های آذرین بیرونی ، در مرز ائوسن – الیگوسن ، توده های نفوذی بازیک از نوع گابرو – دیاباز تزریق شده که توده های کامیاران ، کلاه سر ، پنجوین و خارسره (خرزهره ) از آن شمارند . در «بخش میانی »کانی سازی اصلی سرب و روی استکه در مناطق شمس آباد – نظام آباد (با کانی سازی سرب و روی و نقره ، آهن و منگنز ) آهنگران ، (با کانی سازی سرب و روی و نقره آهن و منگنز) و موته در بیشترین مقدار است افزون بر آن، در این بخش کانسارهای تالک ، گرافیت ، باریت و سنگ های ساختمانی ، اهمیت ویژه دارند .

سبزه ئی این کوارتزیت سفید را هم ارز کوارتزیت راسی کامبرینایران و گنیس های یاد شده را حاصل دگرگونی ماسه سنگ های آرکوزی سازند لالون می داند . ازنگاه سبزه ئی همه دگرگونی ها سنندج- سیرجان را می توان به دو گروه بزرگ زیر جای داد . در ناحیه اقلید ، آواری های ژوراسیک پایینی – میان دگرگونی شده و بر روی آنها ، ژوراسیک بالایی نا دگرگونه نشسته است (هوشمندزاده ، 1375) ، در همدان شیست های دگرگونه سن ژوراسیک دارند که در فاز سیمرین میانی نخستین رویداد دگرگونی برآنها تحمیل شده ولی در آیندهای دگرگونی همچنان در زمان کرتاسه و حتی در اثر جایگیری توده های نفوذی تکرار شده است و سرانجام در بخش شمال باختری سنندج – سیرجان ، بخش عمده سنگ های دگرگونی نواحی سنندج و مهاباد وابسته به کرتاسه اند و فرآیند دگرگونی یک پدیده آلپی هم ارز رخداد لارامید است .

در«بخش شمای » کانی سازی آهن ، (معدن آهن همه کسی شال همدان و شمال سنفر ، شمال باختری دیواندره ) طالا ، طلا – آنیتموان ، (معدن داشکسن )، و کانه های آلومینیوسیلیکاتی را می توان نام برد . شواهد ساختاری جهت راندگی ها را از شمال خاور به جنوب باختر نشان می دهد . در روی کمپلکس خوجو سنگ های غیر دگوگون وجود دارد که جنس نسبی آنها ( متابازیک و ولکانیک ) می باشد در این زون دگرگونی و درزه های کششی لوزی شکل وجود دارد و همچنین وجود نمونه های جهت دار در این زون مشهود است در قسمت زیرین کمپلکس خواجو وجود رکه های کوارتزیتی – اکتینولیت های جارویی و سوزنی به چشم می خورد .

و بالاخره در شرایطی که هیچ کدام از منابع فوق جهت دستیابی به آب شیرین مقدور نباشد سومین منبع عبارت خواهد بود از آب دریاها و دریاچه های شور یاآب های شور زیرزمینی. خط ساحلی دریا حدود ۷ هزار کیلومتر، مساحت آن ۳۷۱ تا ۳۸۶ هزار کیلومترمربع (یک و نیم برابر خلیج فارس) و حجم آب آن نیز ۷۸۷۰۰ کیلومتر مکعب است. همتافت (4) مجموعه سرگز بیشتر از شیست فیلیت ، کوارتزیت و حجم زیادی از شیست سبز همراه با گدازه های بالشی تشکیل شده است که در بخش پایینی آنها تناوب های کربناتی وجود دارد این مجموععه ، همچنان نوعی رسوب آشفته .

از طریق این روش نیمی از سرطان ها، قابل تشخیص هستند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. همتافت (5) مجمع چاه چغوک ، تناوبی از ماسه سنگ ، شیل ، گدازه های بالشی ، رسوب های آشفته آهکی ، چرت های نازک لایه و گذاره های اسیدی زیر دریایی ، حاوی سنگواره های کربنیفر پسین تا پرمین پیشین است . در گذشته ، بخش درخور توجهی از این دگرگونی ها به سن پرکامبرین و پی سنگ ناحیه انگاشته می شد ولی یافته های تازه نشانگر آن است که به جز نواحی کوچکی از گلپایگان و سیرجان ، در دیگر نواحی ، سنگ های دگرگونی بیشتر در ارتباط با جنبش های کوهزایی جوان تر است در سیرجان و اسفندقه بخش عمده دگرگونی ها ، ماسه سنگ ها و آهک های تبلور یافته و متاگابرو – بازالت به سن سیلوزین – دونین هستند .

این کاهش در آینده می تواند مشکلاتی برای کشور ما ایجاد کند از جمله: به برهم خوردن تعادل جمعیتی، کاهش نیروی فعال وتضعیف نیروی دفاعی کشور و پیری جمعیت. بافت رسوبی کربنات های همتافت های 2 تا 6 نشان می دهد که این کربنات ها ، آهک های اولیه از نوع آلوداپیک هستند که جریان های آشفته رسوب کرده اند . درحالحاضر چهار سد در این حوضه آبریز وجود دارد که مهمترین آنها «سد کجکی» با ظرفیتی حدود هزارو ٨٠٠ میلیون مترمکعب است و «سد ارغنداب» با ظرفیتی حدود ٤٨٠ میلیون مترمکعب زمینهای کشاورزی منطقه قندهار را آبیاری میکند. اگر چه محجل و سهندی (1378)، الگوی ساختاری سنندج – سیرجان را از نوع چین های بسته و هم راستا درمقیاس کیلومتری می داند ولی علوی (1994) زمین ساخت سنندج -سیرجان را به طور عمده از ساختارهای دوپلکس مرکب بزرگ مقیاس و همچنین سیستم های فلسی کوچک و بزرگ زاویه ، با شیب شمال خاوری می داند که در اثر آن ورقه هایی از سنگ های فانروزوییک دگرگونه و نادگرگونه به اندازه های ناهمسان ، جابه جا شده اند .شواهد چینه نگاشتی و کنگلومراهای همزمان با کوهزایی ، نشانگر آن است که این راندگی ها از کرتاسه پسین آغاز شده اند .

مجموعه ترشیری در زون سنندج -سیرجان سنگ های سیستم ترشیری چندان گسترده ندارند . همتافت (1) زیرترین دگرگونی سنندج -سیرجان است که روی افیولیت های ناحیه جای دارد . همانگونه که گفته شد زون سنندج – سیرجان نوعی کافت درون قاره ای است که تکاپوهای ماگمازایی و پدیده های دگرگونی ، عواملی موثر در ایجاد نهشته های معدنی هستند . در این کافت ژرف ، رژیم گرمایی بالا، و سست کره ، به بستر حوضه نزدیک بوده است . در اوستا از این جنگ یاد شده و غیرمستقیم حدود خاک توران تعیین شده است . انگلیسی، زبان مادری نزدیک به ۳۷۵ میلیون نفر در دنیا است.

5/87 میلیون سال (سنونین ) است . ایکرفیت) (5661.715 میلیون مترمکعب) اندازهگیری و محاسبه شده است. سرآن پرمین و دگرگونی ایجاد شده در کربونیفر صورت گرفته است و کوهزایی اعمال شده مربوط به هرسی نین می باشد . 1- سنگ های دگرگونی پالئوزوییک- اوایل مزوزوییک که بیشتر در بخش جنوب خاوری رخنمون دارند . نخستین رویداد گسلش راندگی در کرتاسه پسین ، حاصل جایگیری افیولیت ها بر روی حاشیه قاره ای غیر فعال زاگرس – عربستان وانتقال فلس های حاشیه ای به صورت صفحه های نابرجا به سوی جنوب باختراست .

این ساحل در فاصله ۲۰کیلومتری جنوب شهر وان قرار دارد. ۳-مثنوی مطوی موقوف از بحر سریع، به این وزن: مفتعلن مفتعلن فاعلن. مردم هزاره و قزلباش، در اکثر موارد پس از دستگیری مستقیما با عنوان کشته میشدند. پس توصیه میکنیم، در صورت حضور در بوستان ملت، تجربه عکاسی در این مکان را به هیچ عنوان از دست ندهید. این دریاچه و محیط پیرامون آن زیستگاهی مناسب برای ماهیان ، جانوران و پرندگان مهاجر زمستان گذرا ، بهارگذار و بومی است . به گفته دیگر ، به جز فرورفتگی در پیرامون ایران مرکزی و زاگرس شمالی که در آنها رسوب های فلیش گونه ائوسن – الیگوسن انباشته می شده است .

آشفتگی رسوب ها نشانه نهشتآنها در گودال های ژرف و کشیده سکوی ایران مرکزی – زاگرس است . اما اینکه چگونه و در چه زمانی این سرزمین پس از مهاجرت قوم آریایی در قلمرو ایران بزرگ قرار گرفت منابع تاریخی آن را به مربوط به دوران کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی می دانند. به طور کلی پیش خرید این برجها از سه راه امکانپذیر است که هرکدام دارای مزایا و معایبی بوده و باعث ایجاد تفاوت در قیمت میگردد. همتافت (3) مجموعه خبر ، به طور کلی از مرمرهای گوناگون تشکیل شده که گاه حاوی کرینویید، بازوپایان ، مرجان ، بریوزآ وپالینومورف ف دونین اند .

14-مزیت های کشور ما درتولیدات باغی را بیان کنید: 1- درکشور ما امکان کشت انواع گوناگون میوه های سردسیری، نیمه گرمسیری و گرمسیری وجود دارد. به این دگرگونی ها نام های گوناگون مانند مجموعه ژان (محجل ) کمپلکس توتک ، کولی کش و سوریان (هوشمندزاده ، 1975)،و در الیگودرز مجموعه آب باریک ، داده شده است . ببینید این چهار کشور، منهای شرایط حاکم، باید با هم مذاکره آبی داشته باشند، چون دارای حوزه آبی مشترک هستند.

دیدگاهتان را بنویسید