منابع انرژی جیره در گاو های شیری – کارخانه دامداران دالانکوه

در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم ” گاو تلیسه” (١/٠ درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم “کود” (١٥,٠ درصد ) ثبت شد. متراژ مورد نیاز برای احداث گاوداری ها یکسان نیست و پارامتر های زیادی در تعیین ابعاد سوله گاوداری دخیل هست. در این واحدها سوخت­های فسیلی، ماشین­ها و تجهیزات، الکتریسته، آب و خوراک مصرفی دام، نیروی­ ­کار، به عنوان نهاده­های ورودی و شیر، گوشت و کود گاوی به عنوان نهاده­های خروجی در نظر گرفته شد، که با تعیین مقدار مصرف هر یک و برآورد معادل انرژی آن میزان انرژی ورودی و انرژی خروجی در دوره شیر­دهی محاسبه شد.

در بین نهادهها، خوراک مصرفی دام با میانگین انرژی ورودی 15/13 مگاژول برای تولید یک لیتر شیر، بیش­ترین میزان را به خود اختصاص داده است. ۴- برنامه های کنترل جوندگان در گله را اجرایی کنید. اثبات شده است كه یك گاو در طی شیرواری چربی بدن را با بازده بیشتری نسبت به دوره خشكی ذخیره می كند.گاها یك گاو قبل از اینكه به نمره وضعیت قابل قبولی برسد،باید خشك گردد.از اینرو یك مدیر باید گاوهای خشك را به منظور اضافه وزن و حصول نمره وضعیت مطلوب تغذیه كند.بدیهی است كه یك برنامه تغذیه ای حساب شده همراه با بازدیدهای مكرر برای بالا رفتن وضعیت بدن گاوهای خشك(البته بدون چاق شدن گاو)ضروری است.

نزدیک به ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح با تغییر زندگی بشر از شکارگری به کشاورزی و بدنبال توسعه مزارع، گاوهای وحشی به این کشتزارها هجوم میآوردند که به تدریج بشر توانست تعدادی از این حیوان را به اسارت درآورده و اهلی نماید. آلرژی به پروتئین شیر گاو اغلب در سن شیرخوارگی و کودکان زیر ۵ سال تظاهر پیدا می کند . دادههای مورد استفاده در این تحقیق سال 98-1397 از واحدهای پرورش گاو شیری شهرستان قزوین در ایران و با استفاده از روش مصاحبه حضوری با دامداران و پرسشنامهای به دست آمد. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه جامعی در مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه­ای در واحدهای پرورش گاو شیری شهرستان قزوین صورت نگرفته است، بنابراین این مطالعه به بررسی و تحلیل انرژی نهادهها و انتشار گازهای گلخانهای پرداخته است.

بنابراین استفاده درست از انرژی در همه بخش­های مصرف کننده از جمله کشاورزی و دامداری می­تواند تولید پایدار، تولید اقتصادی، کند­شدن روند اتمام ذخایر فسیلی و جلو گیری از آلودگی هوا را در پی داشته باشد. گفته میشود که نژاد اصیل مشخصات زیر را دارد: چشم سفید و یا زاغ، پای سبز یا زرد، دم پایین، نوک کوتاه و عقابی، سر گرد و ریش و گوشواره بسیار کوتاه. گاوهای این نژاد دارای رنگ های متمایز قرمز و سفید و الگوی مخصوصی است که فقط در نژاد Shorthorn ، دیده می شود.

جوجههای تازه متولد شده در این نوع در ابتدا دارای رنگ قهوهای هستند که در روی بدن لکههای خطی به صورت قهوهای تیره وجود دارد. نتایج مربوط به این مطالعه در چهار بخش جریان انرژی، میزان مصرف انرژی، بهرهوری و کارایی نسبی انرژی و انتشار گازهای گلخانهای ارائه میشود. موارد مربوط به فرمولاسیون جیره نسبتاً نادر هستند، ولی مشکلات مربوط به اجرای جیره نظیر طول بلند قطعات علوفه خشک در TMR گاو خشک/پابه زا که منجر به جداسازی جیره می شود، وزن کردن نادرست اجزا، به حساب نیاوردن تغییرات ماده خشک و خطاهایی از این دست متداول ترند.

با استفاده از علوفه های مرغوب و باکیفیت خوب و عوامل اشتها آور مصرف ماده ی خشک را افزایش دهید. اکثر واحدهای استان مورد مطالعه برای تامین خوراک دام از کنسانتره، علوفه و یونجه استفاده میکنند. دردو ماه آخر آبستنی به دلیل رشد جنین وفشار روی شکمبه وتغییرات هورمونی ناشی از زایش، دام غذای کمتری مصرف می کند. انرژی ویژه و افزوده انرژی خالص در این مطالعه به ترتیب برابر 14/7 و 6/20- مگاژول بر لیتر محاسبه شد. با توجه به مفهوم کارایی که نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی میباشد، مقادیر کارایی کمتر از یک نشان میدهد که واحدهای تولیدی در این منطقه به صورت بهینه عمل نمینمایند و انرژی ورودی برای تولید یک لیتر شیر حدود چهار برابر انرژی مفید خروجی آن است.

مرغ و خروس زینتی ژاپانیز یک نژاد ژاپنی و شبیه به نژاد مینیاتوری می باشد. مقایسه نتیجه حاصل از این مطالعه با سایر مطالعات نشان دهنده آن است که کارایی تولید شیر در واحدهای پرورش گاو شیری مورد مطالعه بسیار پایین است که از جمله مهمترین دلایل آن میتوان به استفاده از ماشینها و تجهیزات فرسوده و کهنه و ضعف مدیریتی این واحدها اشاره کرد. حاوی دو منبع KC و MC بیشترین حجم گاز تولیدی در ۱۲۰ ساعت انکوباسیون، بیشترین پتانسیل تولید گاز و بیشترین مقدار c را نشان داد.

برای تشخیص تراز طولی باید در فاصله چندمتری از دستگاه وعمود بر آن (ازپهلو) چمباتمه زد و ضلعی از قاب را که شاخص طول آن است از نظر گذراند. علاوه بر تغذیه مناسب، تامین آب، محل نگه داری خوب و مراقبت های بهداشتی، هنگام پرورش گاو، یک گاو شیری باید سالانه گوساله ای به دنیا بیاورد تا بتواند شیر تولید کند. جهت افزایش میزان عملکرد در این واحد­ها نیاز به استفاده از تجهیزات صنعتی است، طبیعی است که استفاده از تجهیزات، باعث مصرف بیش­تر انرژی سوخت­های فسیلی و الکتریسته خواهد شد اما به دلیل بالا بودن قیمت انرژی از یک سو و روبه پایان بودن منابع انرژی از سوی دیگر، لزوم توجه به انرژی مصرفی در تولید ضروری است.

به طور متوسط، نژاد مرغ های ابریشمی، در هر هفته 3 الی 4 تخم میگذارند، اندازه تخم این نژاد کوچک تر از تخم مرغ معمولی بوده که حدود 40 گرم وزن دارد. تجهیزات این شرکت با فلسفه اندازه ­گیری دقیق مواد تشکیل­ دهندۀ محصولات ویتامینه- معدنی و پیش­ مخلوط ­ها و تولید محصولی با کیفیت براساس استانداردهای بین ­المللی نصب و راه ­اندازی گردیده است. فراسنجه­های تولید گاز، زمان متناظر با نصف حداکثر گاز تولیدی(۵/۰t)، اسیدیته شکمبه و­ تجزیه پذیری ماده خشک (DMD) در قالب آزمایش فاکتوریل ۲×۲×۳ اندازه گیری شد. میلی اکی والان احتمالا از طریق بهبود شرایط محیط کشت به نفع جمعیت میکروبی شکمبه باعث افزایش تجزیه پذیری ماده خشک و درنتیجه افزایش گاز تولیدی شد.

کلمات کلیدی: گاو هلشتاین، چندشکلی، PCR-SSCP، Hsp70.1، Hsp90AB1، صفات تولیدی. در فرمولهای فوقE.R’ ‘نسبت انرژی، ‘NEG’ خالص افزوده انرژی (مگاژول به ازای هر راس گاو)، EP’ ‘بهره وری انرژی (کیلوگرم بر مگاژول)، ‘SE’ انرژی مخصوص (مگاژول برکیلو گرم)، ‘E in’ انرژی مصرفی در سیستم (مگاژول به ازای هر راس گاو)، ‘Eout’ انرژی خروجی از سیستم (مگاژول برای هر راس گاو) و‘Y’ عملکرد (کیلوگرم محصول تولیدی به ازای هر راس گاو) است. اما در کنار تمام این جاذبههای دوستداشتنی، فستیوالهای اسپانیا نیز خود به تنهایی میتوانند گردشگران زیادی را به سمت این کشور بکشانند.

دیدگاهتان را بنویسید