سفر به ارومیه

این جشن زیبا و هیجان انگیز بخش های مختلفی دارد مثل آشنایی با تولیدات مشتقات انگور مثل شیره انگور، سرکه انگور، کشمش و غیره. منبع غنی از آهن و ویتامینهاست و دم کرده کشمش برای کاهش تب بسیار موثر است. فرض اولیه و پیشنهادی حاکی از موثر بودن همه پارامترها با توان اول و دوم و اثر متقابل متغیرها بود. به منظور مشخص نمودن پارامترهای موثر از غیرموثر از تحلیل آماری با آزمون فرض و پارامتر P-value استفاده شد. تهیه زیستی آسان نانو ذرات با کنترل اندازه و شکل در روشهای ارائه شده از اهمیت فراوانی برخوردار است (13). گیاهان زیادی وجود دارند که قابلیت ساخت نانو ذرات و استفاده در چنین صنعت ارزشمند و گران بهایی را دارند ولی هنوز ناشناخته باقی مانده­اند (11و24). فرآیند ساده احیای یونهای فلزی و تولید نانو ذرات، به وسیله متابولیتهای اولیه و ثانویه ای مانند آنتی اکسیدانها، فلاونوئیدها، فلاونها، ایزوفلاونها، آنتی سیانیدینها، ایزوتیوساناتها، کاروتنوئیدها و پلی فنولها که در عصاره گیاهی وجود دارند صورت می گیرد.

تحقیق خلیفه سلطانی و همکاران نشان می دهد دمای بهینه جهت سنتز نانو ذرات 35 درجه سانتی گراد می باشد. دمای بالاتر از 35 درجه سانتی گراد سبب افزایش جنبش مولکولها و به هم پیوستگی آنها می شود(3). اثر pH­های مختلف 5، 7، 10و11 در شرایط زمان بهینه شده­ 20 دقیقه و در دمای40 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت (شکل 4). همان طوری که در شکل 4 دیده می شود با افزایش pH از مقدار 5 به 7 و سپس به 10 میزان تولید بیشتر شده است اما با افزایش pH به 11 یا تغییری در تولید حاصل نمی شود و شرایط سنتز ثابت می ماند ویا گاهی کاهش سنتز اتفاق می افتد.

نتایج محمدی نژاد و همکاران در مطالعه ای که روی گیاه ماریتیغال انجام دادند نشان داد که با افزایش دما از 30 درجه سانتی گراد به 60 درجه سانتی گراد، زمان شروع فرآیند بیوسنتز کاهش می یابد. در تحقیقاتی که داس و همکاران بر روی بیوسنتز نانو ذرات طلا به وسیله گیاه تاج خروس انجام داده­اند، اندازه نانو ذرات در حدود10تا70 نانومتر بوده­است (16). در پژوهش دیگری، اسکندری وهمکاران بیوسنتز نانو ذرات طلا با استفاده از گیاه ازمک را مورد بررسی قرار داده اند. این شهر دائما محل زندگی اقوام و فرهنگ های متعدد بوده که در طول سال فرهنگ هر یک از اقوام روی هم تاثیر گذاشته اند.

دانشگاه هرات، در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، در زمان حکومت دکتر نجیبالله، تأسیس شد. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم دانشگاه گلستان. عبدالهی ع، 1387. تأثیر سه اسانس گیاهی در کنترل بیماریهای قارچی بعد از برداشت دو رقم انگور، پایاننامة کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه. ۷ فایده مصرف پرتقال در سه . می توانید پرتقال تازه را آب بگیرید و به عنوان یک نوشیدنی تازه نوش جان کنید. اکثر کارشناسان توصیه می کنند شیر گاو به عنوان سالم ترین نوع شیر برای نوشیدن در دوران بارداری. مصرف پرتقال، میتواند به کاهش خطر آلرژی در حین بارداری کمک میکند.

اگر مادر بارداری دارای پوسیدگی دندان است ، بهتر است انگور نخورد و اگر خورد حتما بلافاصله دندانهای خود را مسواک بزند. اگر انگور سرخ بيند همين دليل كند. اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل كه خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت كند. اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید. اما آنچه درباره این آیه شریفه مى توان گفت و شبهه ناعدالتى را از ساحَت آن زدود, این است که: این آیه شریفه, حقى را براى شخص, در دارایى و مال خویشاوندان قرار نداده است.

البته می توان به وضوح گفت که انگور میوه است که در اغلب آب و هوا ها رشد می کند. برای از بین رفتن آن ها می توان از دشمنان طبیعی چون تریپسهای شکارچی ، بالتوریهای سبز ، سنهای شکارگر، کنهها، و برخی زنبورهای پارازیت کننده کمک بگیرید . مقداری که با روش بالا برای ظرفیت نگهداری آب خاک به دست می آوریـم در واقـع مقدار حداکثر ظرفیت است یا با فرض این است که بخشی از ظرفیت مذکور بـا آبیـاری یـا بارندگی روزهای قبل پر نشده باشد. آنان عقیده داشتند که روان گذشتگان که در خاک شده بودند و خدای زمین، از آن سود میجویند.

یکی از مشکلاتی که مادران باردار با آن مواجه می شوند یبوست می باشد. محتوای بالای پتاسیم در پرتقال می تواند به تنظیم سطح فشار خون در زنان باردار کمک کرده و از فشار خون بالا راحت شود. یک مادر باردار باید هر روز 85 میلی گرم ویتامین ث مصرف کند. آب انگور ویتامین های بسیاری از جمله ویتامین K، ویتامین A، ویتامین C، ویتامین B6، همچنین مواد مغذی چون فنول و پلی فنول و مواد معدنی همانند کلسیم، منگنز، منیزیم و آهن را در خود دارد که همگی نیاز های بدن ما را می توانند تامین کنند.

3.بیماری اسکوربوت که بعلت کمی ویتامین C در بدن می باشد با آب غوره درمان می شود. در این بررسی تمام طیفهای گرفته شده با طیفهای اشعه ایکس استاندارد مقایسه شد و حضور به ترتیب پیکهای (111) (200) (220) و (311) در موقعیتهای حدود 38 درجه، 44 درجه، 63 درجه و 77 درجه نشان از وجود نانو ذرات طلا بوده که تاییدی بر سنتز صحیح نانو ذرات طلا می­باشد (شکل 5). نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج خلیفه سلطانی و همکاران (3) و اسکندری و همکاران (1) تطابق دارد. در حضور نانو ذرات طلا در سطح رسانا شعاع نیم دایره مربوط به طیف امپدانس، کم شده که تأییدی بر کاهش مقاومت انتقال الکترون و رسانندگی نانو ذرات طلاست.

نتایج این تحقیق نشان داد در دماهای بالا، درصد تشکیل نانو ذرات کروی با اندازه کوچکتر به طور قابل توجهی افزایش یافته در حالی که در دماهای پایین نانو ذرات با اندازه بزرگتر و مقیاس کمتری سنتز می شوند (20). کنترل اندازه نانو ذرات، تابع زمان واکنش نیز می باشد. هوانگ تشکیل نانوذرات نقره را با استفاده از برگ گیاه Cacumen Platycadi مطالعه کرد. این روایت از ادله قوى بر حرمت عصیر عنبى بعداز غلیان و قبل از ذهاب ثلثین است؛ زیرا، مسئله حرمت در ذهن سائل مسلم بوده و در آن تردیدى نداشته است؛ لیکن از امام علیهالسلام مىپرسد: فردى شیعى معترف به ولایت مقدارى عصیر عنبى مىآورد و مىگوید ذهاب ثلثان شده، ولى در عمل، با تبخیر نصف مىآشامد؛ قول و فعلش در تضاد است و فردى غیر امامى از مخالفان عصیر عنبى مىآورد و قول و فعلش با هم موافق است؛ و او قبل از ذهاب ثلثین را نمىخورد.

4) کاربرد اسطوره در شعر مقالح، صورت­های مختلفی به خود گرفته است؛ گاه تنها نام قهرمان اسطوره­ای ذکر می­گردد که به این نوع کاربرد، ذکر اشاری گفته می­شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ که رژیم غذایی پر فیبر را مورد استفاده قرار می دهند سطح گلوکز پایین تری خواهند داشت. شکل شماره 7، طیف نایکوئیست1/0 میلی مولار ترکیب فرو/فری سیانید پتاسیم را در محلول 1/0 مولار کلریدپتاسیم در سطح الکترود خمیر کربن ساده (a ) و خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات طلا (b) را نشان می­دهد. دل آرام م، صادقیان ز، جعفری ف، خیری س، بخردی م و رفیعیان م، 1390. مقایسه تاثیر خوشاریزه، رازیانه و دارو نما بر علایم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مجله علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد نوزدهم، شماره 2، صفحه­های 201 تا210.

مطالعات میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM): به منظور مقایسه ساختار، مورفولوژی و یکنواختی توزیع نانو ذرات تولید شده، تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری تهیه شد. محبوبی م، آویژگان م، دارابی م و کسائیان ن، 1388. بررسی اثر ضد کاندیدیایی گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba) برمخمر کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با آمفوتریسین، فصلنامه گیاهان دارویی. احسانی ع، هاشمی م و شهبازی ی،1393 .ارزیابی خواص ضد قارچی گیاه خوشاریزه (اکینوفورا پلتی لوبا). سحری م ع، 1381. شیمی واکنش های قهوه­ای شدن (درمواد غذایی)، انتشارات اندیشمند. در pH قلیایی، وجود تعداد زیادی از گروههای عملکردی برای باند شدن طلا یا نقره، موجب تشکیل تعداد زیادی از نانو ذرات با قطر کوچکتر می شوند.

تمامی میوه ها ومرکبات دارای مقدار زیادی فیبر می باشد. البته برخی معتقدند این جشن ریشه باستانی دارد و در گذشته نیز برگزار میشده است اما سند زیادی برای این ادعا وجود ندارد. بنابراین، به عنوان یکی از داروهای خانگی برای پاکسازی روده در همه جای جهان استفاده می شود. صبح به عنوان صبحانه، نصف قاشق مرباخوري از غذاي موردنظر به كودك ارائه ميشود. نتایج به دست آمده در تحقیق خلیفه سلطانی و همکاران، مشابه نتایج تحقیق مذکور می باشد(3).

طبق نتایج به دست آمده، می­توان گفت که گیاه دارویی زیره سبز قابلیت سنتز نانو ذرات طلا را دارا می­باشد و با توجه به این که تاکنون استفاده از این گیاه به منظور کاهش زیستی یونهای طلا گزارش نشده­است، نتایج حاصل از این تحقیق کارکرد خوب این گیاه را برای اولین بار به وضوح نشان می­دهد. فعالیت بهینه بیومولکولها به شدت نسبت به pH محیط مجاور حساس است گزارش شده است که pH محیط نقش بسیار مؤثری در کنترل اندازه ذرات ایفاء می کند. بر اساس نتایج حاصل، مدل چند جملهای درجه دو برای تمامی پاسخها (میزان ترکیبات پلی فنلی، میزان ترکیبات فلاونوئیدی، میزان مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH و فعالیت ضد اکسایشی کل (FRAP) برازش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید