از رنجی که میبریم/راه چالوس – ویکینبشته

کندوان یک روستای سنگی و حفر شده طبیعی است که 2 ساعت با تبریز فاصله دارد. ملت درزیر شکنجه مالیات داردخرد میشود ودولت بدهکاراست وآنوقت ما مینشینیم اینجا، اینجا آقایان محل مصلحت اندیشی مملکت، قوه عاقله مملکت است مانباید روی احساسات حرف بزنیم البته کارمندان دولت خیلی خوششان میآید که مابیاییم اینجا بگوییم که چرا اضافات رانمی دهید، چراترفیع نمیدهید ولی آقایان این مطابق مصلحت مملکت نیست جناب آقای وزیردارایی شاهدند همان روزاول که بیانیه اتحادیه کارمندان رسید من بضمیمه شرحی فوری فرستادم خدمتشان که خوبست نماینده اتحادیه کارمندان دولت رادعوت نمایید بهشان بفرماییدکه اضافات سال ۱۳۲۹ رامیدهیم (نایب رئیس – آقای حاذقی خارج از موضوع شدید) همین موضوع است اما راجع به سال ۲۷ و۲۸ چون درصندوق دولت پولی نیست که داده شود وبعلاوه خودنفس مرورزمان هم مجوز وموجب اینکه حتماً ترفیع بدهند نیست آقایان یادشان هست که درسابق سالها میگذشت ۶و ۷ سال که یکی عضو یک رتبه، بالامیرفت وحالا چطورشدهاست که باید درظرف ۸ سال تمام مأمورین را از رتبه یک ببریم به رتبه نه قرارشدهاست که کارمنددولت یک حقوق متوسطی بگیرد واین حقوق مستمر معیشت اوباشد ودائم باشد نه اینکه کاری کند که کشاورزان مملکت هم اعتراض کنند همانطوری که آقای ملک مدنی فرمودند مهم کارمندان دولت میخواهند اعتصاب بکنند یک روزهم تمام ملت خواهند گفت که ما حاضرنیستیم این مالیات رابدهیم واعتصاب خواهند کرد، نود درصد مالیاتی که میدهند همش صرف حقوق مستخدم دولت میشود باید اول کمک کنید بنیه اقتصادی ملت بالارود مالیات بیشتربدهد آنوقت بیایید به مستخدم دولت هم ده برابربیشترحقوق بدهید.

عذر می خواهم این تاریخش ۳۷/۱۲/۲۴ بوده است ، از نظر سیر حوادث سیاسی در ایران توجه به این تاریخ خیلی مهم است ۳۷/۱۲/۲۴ دولت امریکا مجددا تصمیم گرفته که وسائل مراجعت برادران قشقائی را به ایران فراهم نماید و این تصمیم قبل از انعقاد پیمان دو جانبه اتخاذ شده بود پیمان دو جانبه بعد از انعقاد پیمان بغداد که بعدا به پیمان مرکزی معروف شد ، هست . قبل از اینکه این فیلم را ببینیم گزارش کتبی هم در پرونده بود خلاصه پرونده اس-دی-راتر که همین آقای قشقائی است ( اسم رمزش بود ) مامور در تماس با ایشان آقای تاماس آهرن رئیس ایستگاه سیا در تهران که جزو گروگانها می باشد بنا به اعتراف آقای اهرن و طبق مدارک موجود سابقه تماس آقای قشقائی با سیا به قبل از آمدن آقای اهرن به تهران می رسد (حدودا ۴ماه قبل از ۱۳ آبان روز اشغال لانه جاسوسی )آقای قشقائی طبق اعتراف آهرن و از نوع گزارشهای موجود می دانسته اند که با سیا در تماس هستند و نه یک مامور سیاسی سفارت – ملاقاتها هم هر سه – چهار هفته یکبار در اطاق هتل و یا در خیابان هنگامی که سوار اتومبیل میشده اند انجام می گرفته است .

بعد در یکی از سفرهائی که برای کنفرانسی به آسیا کرده بودم با وزیر بازرگانی هند که مدتها بود با یکدیگر دوست بودیم در این باره گفتگو کردم و از او خواستم که اگر ما دست به کار صنعت ذوب آهن با همکاری روسها شدیم و به هر دلیلی نیاز به لوازم یدکی داشتیم و امکان تهیه آن از شوروی فراهم نبود، آیا هندیها حاضر به پشتیبانی از ما هستند یا نه؟

و هرگز قصد همکاری با بیگانگان را نداشته است و در خاتمه از علوی کیا تقاضا می کند که عرایضش را به سمع شاه برساند و بگوید ما چه بکنیم که مورد اعتماد قرار بگیریم ما حاضریم در هر نقطه ای از دنیا سکونت کنیم و مرتبا بودن خودمان را تلفنا به هر کس و بهرکجا اطلاع دهیم و اضافه میکند که به شاه بفرمائید . هر هفته که به سرکشی دهات اطراف آباده میرفت مجید را بعنوان منشی مخصوص همراه خودش میبرد.

او وظیفهٔ خودش میدانست که از مجید سرپرستی بکند، مواظب اخلاق و رفتارش باشد. قانون تخصیص وجوه و بهره وامهایی که از طرف سازمان برنامه در اختیار بانک کشاورزی گذاشته شده به سرمایه بانک مزبور – مصوب ۵ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. قانون راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب در کمیسیونهای مشترک مجلسین – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۶ امرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام شش هزار نفر دبیر و آموزگار و ده نفر ماشیننویس و سه نفرمترجم و هفتصد نفر خدمتگزار جزء – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.

پروازها به شهرهای دیگر ایران در فرودگاه تبریز کمیاب است. همچنین در این مجموعه هایپر مارکت، فود کورت و یک پردیس سینمایی با 4 سالن سینما قرار گرفته است. یک گزارش مجددی از شرح حال قشقائی مربوط به سال ۱۹۶۴ و موضع گیریهای سیاسی و مخالفتهایش که خیلی هم مفصل است از سال ۱۹۳۹ در وقایع سمیرم شروع کرده و کشتاری که بعد از شهریور ۲۰ در جنوب شده تمام اینها را اشاره کردند تا بعد از ۲۸ مرداد که به خارج تبعید شد و در مونیخ اقداماتی که می کرده و همچنین بعضی از مسائل که مربوط به روابط داخلی است که می گوید در سال ۱۹۴۸ او عاشق فاطمه خواهر شاه شده در سال ۱۹۵۸ یک دختر آمریکائی مدعی شده که فاطمه زن خسرو است .

سوالی که برای بسیاری از افراد پیش می آید این است که افراد متقاضی سفر به کرج می توانند در اقامتگاه های مختلف که از کیفیت بالایی برخوردار باشند استفاده نمایند یا خیر؟ شبها مجید لاابالیانه و بیتکلیف میآمد دم بساط فور مینشست، با شریف تختهنرد میزد یا صحبتهای دریوری میکرد، و همیشه پیش از اینکه برود بخوابد شریف پیشانی او را پدرانه میبوسید. بیشتر مردم این شهر آذری هستند و به زبان ترکی آذربایجانی یا آذری حرف میزنند. شریف پای ایوان زیر باران ایستاد، ناگهان نگاهش به استخر افتاد که رویش قطرههای باران جلوی روشنائی چراغ چشمک میزدند.

نعش مجید را در ایوان گذاشته بودند، رویش یک شمد سفید کشیده شده بود. نعش را بردم در ایوان گذاشتم! از تمام حرکات مجید حتی طرز نانخوردن او انعکاسی از پدرش جستجو میکرد و مجید که نسخهٔ ثانی پدرش بود کاملاً آرزوی شریف را برمیآورد. یک نوع حالت پر کیف، یک جور عشق عمیق و مجهول در زندگی یکنواخت، ساکت، تنها و سرد شریف پیدا شده بود که ظاهراً هیچ ربطی با عوالم شهوانی نداشت، یکجور اطمینان، بیطرفی، سیری و استغنای طبع در خودش حس میکرد و در عین حال احساس پرستش مبهم و فداکاری پدرانهای نسبت بمجید آشکار مینمود.

با خودش تکرار میکرد: «باید این اتفاق افتاده باشد! این جمله را سابق برین در خواب عمیقی شنیده بود. و جزئیات یادبودهای دنیای گمشدهای که مانند خواب با پدر مجید گذرانیده بود جلو چشمش مجسم شده بود. او با تصمیم گنگی از منزلش خارج شده بود که دیگر به آنجا بر نگردد. رئیس- جلسه رسمی است صحبتهای قبل از دستور شروع میشود و چون دستور جلسه امروز مختصر است و به علت اینکه هنوز صورت آقایان اعضای شورای نگهبان واصل نشده است و فرضت زیادی داریم بنابراین با تقاضاهای مکرری که شده است پنج نفر بعنوان نطق قبل از دستور صحبت خواهند کرد خواهش میکنم بترتیب نوبت بفرمائید .

تقاضای من این است که خود نمایندگان با توافق و تفاهم افرادی را برگزیده یعنی افراد آگاه و صالحی که می توانند منعکس کننده اثر انقلاب در آنجا باشند در صورت صلاح رفتن انتخاب بکنند نه به قرعه و نه به شکل دیگر خود نمایندگان ده نفر ، پانزده نفر را با تفاهم انتخاب بکنند در صورتی مصلحت رفتن باشد افرادی که بتوانند انقلابی را در آنجا منعکس کنند . قشقائی در مورد خوزستان اطلاع داد که دو نفر از قاچاقچیان آنجا حاضر هستند که در این مورد با ما کمک کنند . مخبر ـ با این که در لایحه تصریح شدهاست که برای کشاورز و راهسازی است پس باید چند درصد دست دولت را بستن برای یک کار عاجلی بنظر بنده نقض غرض است و هیچ مورد ندارد بنده تقاضا میکنم که موافقت بفرمایند همان طور که متن عبارت نوشته شدهاست و کاملا منظور نظر آقایان را تامین میکند بهمین کیفیت تصویب بشود و پیشنهادخودشان را مسترد بفرمایند.

دیدگاهتان را بنویسید